Icon bars

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče

@cistoporecjesoce

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče – Občina Miren - Kostanjevica vključuje izgradnjo približno 742 metrov fekalne kanalizacije in sanacijo približno 119 metrov meteorne kanalizacije zaradi gradnje fekalne kanalizacije. Pred začetkom omenjenega projekta je bila 92,59-odstotna priključenost na kanalizacijski sistem in s tem na ustrezno čiščenje, po zaključku pa bo ta 99,03-odstotna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (https://eu-skladi.si/).

cistoporecjesoce

Followed by branko.gaber, miran.car and 0 others

Following 0 people

Datum pridružitve

5. julij 2022

Kontakt

Imate v zvezi s projektom dodatna vprašanja? Pišete nam na info@zelenipr.si ali pokličete na 051 354 666 in potrudili se bomo, da vam jih poiščemo.

Pogodbena vrednost gradbeno obrtniških del: 324.330,49 evrov.
Evropska unija in republika Slovenija bosta sofinancirali približno 217.000 evrov, razliko bo krila Občina Miren - Kostanjevica.
Izvajalec: Prevozi, nizke gradnje Erik Sever s.p.
Nadzor del: Projekt d.d. Nova Gorica.
Dela bodo zaključena do konca leta 2022.